Skontaktuj się z nami!
+48 604 480 344

Szkolenie doskonalące

SZKOLENIE DOSKONALĄCE

To szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających doświadczenie w zakresie strzelania, oraz dla osób które chcą przygotować się do egzaminu na pozwolenie na bron palną bądź na patent strzelecki. Czas trwania, ilość amunicji i co za tym idzie cenę takiego szkolenia uzgadniamy indywidualnie w zależności od zakresu w jakim szkolony życzy sobie realizować praktyczne szkolenie. W ramach tego szkolenia realizujemy strzelania zgodnie z warunkami i wymogami komisji egzaminacyjnych weryfikujących stopień praktycznego przygotowania do bezpiecznego posługiwania się Bronia palna, a dla osób kontynuujących strzelania w ramach treningów zwiększamy stopień trudności poprzez wprowadzenie reżimów czasowych (skrócenie czasu strzelania) zmianę postaw strzeleckich i wprowadzanie elementów taktycznego prowadzenia ognia.

To szkolenie można rozszerzyć o teoretyczne przygotowanie do egzaminów na bron i patent z zakresu: znajomości przepisów normujących prawo posiadania i użycia broni palnej, budowy zasady działania broni i podstaw balistyki, zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

Cena przy 50 szt. amunicji – 150 zł. 

Skontaktuj się by umówić się na strzelanie: 604480344